logo
phone

צור קשר

בית ספר זיו לאחיות מזמין אתכם ללימודים ברמה אחרת

*
*

  • באנר1
  • באנר6
  • באנר 2
  • באנר 3
  • באנר 5
  • באנר 7
nursing refresh
doll
proud to be nurse
more2

השקפת עולם של ביה"ס

הפילוסופיה של ביה"ס נגזרת מחוקי המדינה וממדיניות מנהל הסיעוד של משרד הבריאות. היא נובעת מהשקפת העולם של סגל ההוראה, ומושפעת מהחברה הרב-תרבותית הקיימת במדינתנו, מהשינויים החלים בה ומצרכי אוכלוסיית הסטודנטים בביה"ס.

 

אנו מאמינים בזכות האדם לגדול, להתפתח, להזדקן ולמות בכבוד, ובזכותו לבטא את רצונותיו והשקפת עולמו באופן חופשי על בסיס תרבותו וחינוכו. כל אדם זכאי לפעול בהתאם ליכולותיו וכישוריו, ולממש את הפוטנציאל הגלום בו.

 

אנו מאמינים שתפקיד מקצוע הסיעוד הוא לסייע לאדם, בריא כחולה, בכל הפעילויות התורמות לבריאות ולהחזרתה, או בהשגת מיתה שלווה. תפקיד אנשי המקצוע הוא לעשות זאת בדרך שתעזור למטופל להשיג את מרב העצמאות והפוטנציאל האישי.

 

אנו מאמינים בזכות האחות ובחובתה להיות מעורבת ופעילה:

§         בקביעת מדיניות המשפיעה על הבריאות בכלל ועל הסיעוד בפרט

§         בפיקוח על העשייה הסיעודית המקצועית במסגרת החוק

§         בעבודה כחברה שוות זכויות בצוות רב-מקצועי

§         בקביעת סטנדרטים להבטחת איכות הטיפול

§         בקביעת תנאי עבודה הולמים

§         בתהליכים מדיניים הקשורים לבריאות

§         בפיתוח אישי ומקצועי

 

על האחות:

§         לתת טיפול שווה לכל אדם, ללא הבדל דת, גזע, מוצא אתני, השתייכות פוליטית, מין, גיל ומצב נפשי, גופני, חברתי וכלכלי

§         לתת טיפול סיעודי כוללני תוך שמירה על כבוד האדם, רצונו, זכויותיו וראייתו כחלק ממשפחתו, סביבתו ותרבותו

§         לפעול בשיתוף פעולה עם עובדי בריאות אחרים למען שמירה וקידום הבריאות, מניעת מחלות, ריפוין ומתן אפשרות למיתה בכבוד

§         ליצור ולחזק קשרים עם האוכלוסייה הרב-תרבותית ורב-לאומית שאותה משרתים ביה"ח וביה"ס

 

אנו מאמינים שהתהליך החינוכי הוא דינמי מתמיד, ודורש בדיקה שוטפת של שיטות ההוראה ותכניה, תוך התאמתם למטרות ההוראה ואוכלוסיית הלומדים.

 

אנו מאמינים בזכות הסטודנטים להיות שותפים פעילים בתהליך הלמידה, לבטא חשיבה עצמאית ויוזמה ולפתח את הפוטנציאל האנושי הגלום בהם בתמיכה, הכוונה ועידוד של סגל ההוראה.

 

אנו מאמינים שההוראה בביה"ס חייבת להתאים לנעשה בשדה הקליני, תוך שאיפה למצוינות.

 

בכל פעילויותינו אנו מחזקים את הקשר הייחודי שיש לבית הספר עם האוכלוסיות שאותן הוא משרת, כחלק אינטגרלי מיצירת מחויבות של הסטודנט לקהילה ולאזור. קשר זה מתבטא בפרויקטים ייחודיים לטיפוח רווחתם של יחידים וקבוצות בקהילה, שבהם עוסקים הסטודנטים של ביה"ס במהלך לימודיהם.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד